Savjetovališta nastavlja sa svojim psihoedukacijskim aktivnostima.

  1. siječnja Savjetovalište je u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencijom za odgoj i obrazovanje te Poliklinikom za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba organiziralo online seminar koji je vodila prof. Bruna Profaca na temu „Potres i djeca u krizi:Trebaju li svi isto“
  2. veljače psiholog Armin Hadžić održao je online edukaciju putem Zoom aplikacije za nastavnike Osnovne škole Dragutina Tadijanovića Petrinja na temu „Potres i stres kod nastavnika i učenika“
  3. ožujka psiholog Armin Hadžić sudjelovao je kao predavač na webinaru Agencije za odgoj i obrazovanje koja je organizirala Stručni skup učitelja razredne nastave Sisačko-moslavačke županije putem Microsoft Teams aplikacije s temom „Emocionalna podrška“.