Voditelj Savjetovališta psiholog Armin Hadžić nakon razornog potresa 28. i 29. 12. pružao je građanima pomoć i u obliku psihoedukacija putem medija. Održao je tri intervjua i gostovanje u televizijskoj emisiji te dnevniku (HRT, Kanal RI) te šest intervjua i gostovanja u radio emisijama (Hrvatski radio, Petrinjski radio, Radio Quirinus) u kojima su pojašnjeni osnovni principi suočavanja i nošenja sa traumatskim stresom te dane smjernice za prilagodbu na novonastale situacije.

Savjetovalište je prvih mjeseci nakon potresa bilo telefonski i online  dostupno građanima 24 sata dnevno.