Savjetovalište za djecu, adolescente i obitelj započinje s radom u travnju 2009. godine na inicijativu Vijeća za prevenciju Grada Petrinje uslijed značajno povećane prevalencije psihosocijalnih problema i poremećaja kod djece i adolescenata.

Sukladno najsuvremenijim znanstvenim spoznajama savjetovalište biva smješteno u „neutralnu“ i ne-kliničku ustanovu kako bi se izbjegla dodatna stigmatizacija i negativni predznak kod osoba koje traže stručnu pomoći. S obzirom na kompatibilnost i sinergiju djelatnosti i sadržaja te idealnih prostornih uvjeta i lokaciju u samom središtu grada Savjetovalište postaje dio Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja. Savjetovališta djeluje sa jednim zaposlenim psihologom prof. Arminom Hadžićem. Prof. Hadžić je dodatno educiran iz Racionalno-emocionalno bihevioralne terapije (REBT) na Affilieted Training Center of Albert Ellis Institute DIREKT, Würzburg, Njemačka,  Psihosocijalnom tretmanu počinitelja nasilja, Društvo za psihološku pomoć, Zagreb, „Mindfulness“-usmjerenog pristupa. Prof. Hadžić redovito sudjeluje na domaćim i međunarodnim stručnim usvršavanjima, edukacijama i kongresima na kojima predstavlja rad i aktivnosti kao i rezultate istraživanja Savjetovališta široj stručnoj i akademskoj javnosti. Prof. Hadžić član je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva i Društva psihologa Sisačko-moslavačke županije. Prof. Hadžić je voditelj i izvoditelj svih edukativno-preventivnih programa, psihološko-savjetodavnih tretmana, psiholoških testiranja te projektnih aktivnosti. Programi i aktivnosti Savjetovališta usklađeni su s europskim i nacionalnim strategijama i programima. Savjetovalište je razvio kvalitetnu mrežu suradnje sa ustanovama u zdravstvu, odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi, udrugama te lokalnom/regionalnom upravom.

Usluge savjetovališta

Usluge Savjetovališta su besplatne i brzo dostupne (bez uputnice, dugih lista čekanja, neposredno i neformalno) te ih mogu koristiti svi građani bez obzira na dob. Savjetovalište provodi:

  • Psihološko savjetovanje i tretman za djecu, mlade i odrasle
  • Psihološko savjetovanje za roditelje
  • Obiteljsko savjetovanje
  • Partnersko-bračno savjetovanje
  • Telefonsko i online savjetovanje
  • Grupne radionice za djecu, mlade i roditelje
  • Psihosocijalni tretman maloljetnih počinitelja kaznenih djela
  • Podršku za stručnjake
  • Predavanja, edukacije, tribine, okrugle stolove i radionice
  • Programe: Školu zdravlja, Školu nenasilja te Školu Ne-ovisnosti

Stručnjaci su na sljedeći način ocijenili rad Savjetovališta:

Rad Armina Hadžića u Savjetovalištu prepoznajem kao pionirski napor uvođenja stručnog rada i psihologije kao struke u rješavanje problema i podizanje kvalitete života, prije svega mladih kao najosjetljivijeg dijela populacije. Pristup koji Armin Hadžić gradi u Savjetovalištu dragocjen je i zbog načina rada…

(Pavica Matijević, dipl. psiholog, predsjednica Društva psihologa SMŽ ,Voditeljica Psihološkog savjetovališta centra za stradalnike Domovinskog rata SMŽ).