Grad Petrinja i POU Hrvatski dom Petrinja pokretanjem ovog Kabineta pokazuju senzibiliziranost za mnoge ranjive skupine s područja grada Petrinje. 

U Kabinetu se pružaju besplatne usluge logopedske djelatnosti za svu djecu grada Petrinje predškolske i osnovnoškolske dobi, ali i odraslih. Provodimo logopedsku dijagnostika, individualne logopedske tretmane, logopedsko savjetovanje i razne programe.

logoped POUHrvatski dom

Logopedska dijagnostika 

Logopedska dijagnostika je proces koji se provodi tijekom direktne i/ili indirektne interakcije s djetetom/ odraslom osobom s ciljem otkrivanja temeljnih poteškoća te jakih strana. 

Roditelji ili odrasla osoba, će nakon dijagnostike dobiti sve informacije o rezultatima dijagnostike, pisani nalaz te sugestije i prijedloge za eventualno uključenje u logopedsku terapiju.

 

Individualni logopedski tretmani

prilagođeni svakom klijentu, uz smjernice za rad kod kuće te upute za odgojno- obrazovne ustanove.

 

Logopedsko savjetovanje

 

Razni PROGRAMI:

- Program poticanja ranog razvoja

- Program poticanja razvoja fine motorike

- Program poticanja razvoja grafomotorike

- Program poticanja razvoja pažnje i koncentracije

- Program poticanja razvoja percepcije

- Program poticanja kognitivnog razvoja

- Programi podške pripreme za školu za djecu s teškoćama u razvoju

 

naljepnicaLogoped