U sklopu projekta „Kultura svima“ 24. travnja 2019. održana je prva od ukupno četiri radionice u sklopu aktivnosti „Planiranje i provedba kulturno-umjetničkih projekata i programa“. Radionicu smo održali u Velikoj učionici, a voditeljica je bila Mirela Despotović iz Centra za civilne inicijative Zagreb.

radionica planiranje programa1 tra2019 1200 2

Na radionici smo uglavnom razgovarali i tome kako možemo unaprijediti kulturnu scenu u Petrinji i zašto je važno sudjelovanje građana u tom planiranju. Iz naše perspektive, aktivnim sudjelovanjem građana povećavamo kvalitetu programa i transparentnost naše ustanove ie razvijamo odnos povjerenja i suradnje u zajednici. Sudjelujući u kreiranju novih kulturnih programa građani s nama dijele i odgovornost za njihovu uspješnu provedbu.

Građani pak svojim sudjelovanjem razvijaju osjećaj pripadnosti zajednici i imaju priliku realizirati svoje ideje. U konačnici zajednica dobije raznolikost kulturne ponude, veću uključenost i podršku građana i veću zainteresiranost za kulturni život grada.

Veseli nas što smo na ovoj radionici imali dosta mladih koju su dali svoje prijedloge za buduće aktivnosti unutar atrija.

radionica planiranje programa1 tra2019 1200

Ponovili smo iz prijašnjih radionica što je to sudioničko planiranje, što mi očekujemo od sudioničkog planiranja. Moram odmah istaknuti kako su polaznici današnje radionice bili jako kreativni, bili puno ideja na koji način osmisliti nove programe u prostoru Atrija, što nam je i cilj kroz ovaj projekt, da oživimo Atrij i da ga približimo građanima, tako da se nadam da ćemo se ovo ljeto družiti u Atriju. Također smo pričali o planiranju prijava prijedloga na natječaj koje raspisuje Ministarstvo ili Kultura nova. Također smo razgovarali na koji način participirati na natječajima u okviru Europskih socijalnih fondova, odnosno natječaja koje sufinancira Europska unija. Nadam se da ćemo zajedničkim snagama participirati u nekim novim projektima, koji će doprinijeti tome da kulturni život u našem gradu postane kud i kamo bolji i kvalitetniji te da ćemo uspjeti privući posjetitelje i drugih gradova da dolaze k nama na naša kulturna događanja“, komentirala je Selma Buljubašić, voditeljica projekta „Kultura svima“.

 radionica planiranje1 1

 Timskim radom smo razmišljali koje su prednosti sudioničkog planiranja.

radionica planiranje1 2

Tko može biti uključen u sudioničko upravljanje? Što bi sudionici izdvojili kao prioritete za Hrvatski dom? Također smo razmišljali koje bi aktivnosti mogli zajedno organizirati u atriju...

radionica planiranje1 3

radionica planiranje1 4

I naposljetku, kakva znanja i vještine trebamo u provedbi nabrojanih aktivnosti?

radionica planiranje1 5