Obilježen Europski dan logopedije

 

Kabinet za logopedsku podršku POU Hrvatski dom Petrinja je Europski dan logopedije obilježio sadržajno, radom i dinamično. EDL 2019 bio je obogaćen radionicama s djecom koja pohađaju predškolski program u DV Petrinjčica iz Petrinje, no i obogaćivanjem Kabineta za logopedsku podršku važnim i vrijednim uređajem.

Naime, kao poklon za sve korisnike usluga Kabineta, POU Hrvatski dom Petrinja uložio je dodatna sredstva u nabavu digitalnog logopedskog seta. Digitalni logopedski set predstavlja  inovaciju u obradi zvučnog signala koristeći digitalno signalno procesiranje (DSP) koje omogućava brzu i preciznu obradu zvuka gotovo istom kvalitetom i brzinom kako to radi i ljudski mozak. Logopedski set može se koristiti u dijagnostici glasa i govora, a osobito na području terapije poremećaja govora (dislalija, dizartrija, mucanje) ili kod oštećenja sluha. Zahvaljujući raznolikim mogućnostima filtriranja i dinamičkom procesiranju zvuka, izuzetno je pogodan u rehabilitaciji govora i slušanja kod djece s kohlearnim implantatom.

POU Hrvatski dom Petrinja i Grad Petrinja prepoznali su važnost opremljenosti Kabineta za logopedsku podršku, te svima onima kojima su potrebne usluge logopedske obrade ili terapije želi omogućiti suvremen i profesionalan tretman. EDL je došao čestitati i Gradonačelnik Grada Petrinje Darinko Dumbović, koji uvijek ističe važnost ulaganja u programe i aktivnosti koji promiču zdrav razvoj djece. Ravnatelj POU Hrvatski dom Petrinja složio se s Gradončelnikom kako je važno ulagati, osim u ljudske resurse, i u tehničku opremljenost. Zajedničkim snagama i dalje će podupirati rad Kabineta, te se truditi dosljedno podizati standard kvalitete rada.

U galeriji slika pogledajte kako smo obilježili Europski dan logopedije.

 

slika1  slika2 

slika3

slika4  

slika5

slika6    slika7  

slika8