Nedjelja, 28.5.2017. u 20 sati

Pejë, Kosovo

Dirigent: Memli Kelmendi

koncert siparantum choirVelika dvorana POU Hrvatski dom Petrinja

Organizator: HPD "Slavulj" Petrinja

 

Siparantum Choir osnovan je 2017. godine. Zbor ima 40 članova. Repertoar: djela skladatelja različitih razdoblja.

Siparantum Choir je osnovan na temelju snažne umjetničke baštine pjevačkih zborova u Pejë iz prošlih stoljeća. Formiranje je stvoreno slobodnom voljom građana iz različitih područja Dukagjinija i različitih kategorija bez obzira na dob, spol, rasu, vjeru i društveni status.
Siparantum Choir ima sveti cilj: promicati Kosovo na balkanskom području i šire, širom svijeta, kroz originalnu umjetničku glazbu, s bogatim raznolikim repertoarima.
Stalni dirigent zbora je Memli Kelmendi.