2

NOĆ MUZEJA: Petrinja i Petrinjci u Velikom ratu (1914. - 1918.)

OTVORENJE: 31. siječnja 2020. u 18 sati

 

Kako bi se saznanja o I. svjetskom ratu što više približila širem krugu građana odlučeno je postaviti prigodnu izložbu pod nazivom Petrinja i Petrinjci u Velikom ratu (1914. – 1918.).

Na temelju originalnih dokumenata, zemljovida i fotografija, na izložbi se kronološkim slijedom prikazuju najvažniji događaji u životu Petrinje i pojedina postignuća Petrinjca na bojišnici. Ključni povijesni događaji obrađeni su na tri razine: Petrinja – Hrvatska - Europa.