Od 26.9. do 21.11.2018,

drustvotb pouhd serija predavanja najava cropPoštovani,

pozivamo Vas na

SERIJU PREDAVANJA "MOGUĆNOSTI I IZAZOVI RURALNOG RAZVOJA"

koju organizira Društvo "Terra banalis" u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Hrvatski dom Petrinja


***

Serija predavanja


MOGUĆNOSTI I IZAZOVI RURALNOG RAZVOJA


od rujna do studenog 2018. godine u Pučkom otvorenom učilištu Hrvatski dom Petrinja

 


Društvo "Terra banalis" osnovano je 2015. godine sa sjedištem u Glini i okuplja entuzijaste, znanstvene, kulturne i prosvjetne djelatnike zainteresirane za povijest i kulturnu baštinu Banovine. Društvo provodi različite istraživačke, edukativne, turističke i druge aktivnosti, među kojima su redovite serije predavanja koje se organiziraju u partnerstvu s lokalnim ustanovama. Dosadašnje serije predavanja bile su posvećene povijesnim temama. Tijekom 2016. godine održana je serija predavanja "Utvrde Siska i Banovine" (u suradnji s Državnim arhivom u Sisku), a tijekom 2017. godine održana je serija predavanja "Vlastelinstva i plemićke obitelji Siska i Sisačko-moslavačke županije" (u suradnji s Gradskim muzejom Sisak).

 


Tijekom 2018. godine Društvo "Terra banalis" u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Hrvatski dom Petrinja organizira seriju predavanja "Mogućnosti i izazovi ruralnog razvoja". Ova je serija predavanja dio šireg projekta "Kulturni krajolik Zrinska gora" kojim se ukazuje na krajobrazne i kulturnopovijesne karakteristike Zrinske gore koje su nositelj identiteta prostora te osnova za njegovu zaštitu i razvoj. U okviru projekta organizirana je izložba koja je od rujna 2017. godine do danas gostovala u Glini, Topuskom, Hrvatskoj Kostajnici, Sisku i Petrinji. Cilj je educirati javnosti i poticati različite dionike na prepoznavanje materijalnih i nematerijalnih vrijednosti Zrinske gore kao resursa i potencijala za planiranje budućeg održivog, lokalnog i regionalnog, razvoja.

 


Razvoj ruralnog prostora od velike je važnosti za područje Sisačko-moslavačke županije, a razvijanje privrednih, turističkih i edukativnih projekata u ruralnom prostoru ključ je opstanka i održivog razvoja gradskih i seoskih naselja. Zbog toga smo u ovoj seriji predavanja odabrali predavače, vodeće hrvatske znanstvenike i stručnjake, koji će kroz nekoliko tema dati uvid u kontekst ruralnog razvoja u Hrvatskoj, ukazati na razvojne potencijale prirodne i kulturne baštine te pozitivne modele i primjere dobre prakse iz Hrvatske i europskih zemalja. Vjerujemo da će predavanja biti poticajna za razmišljanje o razvojnim projektima na području Sisačko-moslavačke županije, te da će koristiti predstavnicima lokalnih samouprava, članovima LAG-ova, voditeljima turističkih zajednica, voditeljima OPG-ova, članovima udruga, lokalnim stanovnicima, studentima, nastavnicima i učenicima srednjih škola, i svima onima koji su uključeni u planiranje održivog razvoja.

 

 

***

Popis izlagača i izlaganja:

 

26. rujna 2018. godine u 19.30 sati


Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovni fakultet, Geografski odsjek; Hrvatska sekcija ECOVAST-a): Quo vadis, ruralna Hrvatska?

 


10. listopada 2018. godine u 19.00 sati


dr. sc. Ugo Toić (OTRA d.o.o. Cres): Kulturna baština – resurs za ruralni razvoj

 


17. listopada 2018. godine u 19.00 sati


Nikša Božić, d.i.a (Hrvatska sekcija ECOVAST-a): Izazovi razvoja malih gradova

 


24. listopada 2018. godine u 19.00 sati


Dr. sc. Biserka Dumbović Bilušić (Ministarstvo kulture RH): Potencijali kulturnih krajolika za održivi razvoj

 


7. studenog 2018. godine u 19.00 sati


Prof. dr. sc. Željka Šiljković (Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju): Uloga ekološke poljoprivrede u lokanom i regionalnom razvoju

 


21. studenog 2018. godine u 19. sati


Ilda Stanojević, dipl. ing. agr. (Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo): Razvoj i suvremena obilježja poljoprivrednoga zadrugarstva na prostoru Hrvatske***


Veselimo se susretu!

Društvo "Terra banalis"


doc. dr. sc. Sanja Lončar, predsjednica


Ana Rizmaul, prof., dopredsjednica